null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00.
(wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktów 2 i 3)

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa nr 30 parter, wejście od strony ul. Jarzębskiego.)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym wywołanym Koronawirusem na terenach zarządzanych przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Spółdzielnie Mieszkaniowych, Administracje Osiedli, Wspólnoty Mieszkaniowe i Zarządcy Nieruchomości – dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany na temat działań podjętych przez zarząd dzielnicy w związku z epidemią Koronawirusa. 
  4. Zakończenie posiedzenia Komisji.     Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Załączniki: