null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia Komisji z dnia 13.09.2019 r.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 3.10.2019 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące niepodejmowania kroków związanych z uciążliwościami wynikającymi z funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Rudzkiej 6 oraz lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego, pn. „Miejsce spotkań sportowych dla dzieci na Rudzie”.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Marcin Włodarczyk


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Danuta Ćwik-Drzewiecka – Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Pani Olga Książek – Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany
Pani Anna Szymczak Gałkowska – Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan ……………….. - Wnoszący skargę
 

Załączniki: