null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 16.30


Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia Komisji, z dnia 25 czerwca 2019 r.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 7 czerwca 2019 r. na działania Dyrektora Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” przy ul. W. Bogusławskiego 8a w Warszawie, dotyczące rozpatrzenia wniosków o odwołanie członków Rady Rodziców Przedszkola nr 340 w Warszawie. 
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.                                                                         

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek


Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Organizacyjno – Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Urszula Mirowska - Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie
Pani ……. – Wnosząca skargę

Załączniki: