null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.2.    Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia Komisji z dnia 14.11.2019 r.
  3. Zgłaszanie propozycji i przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
  4. Zgłaszanie propozycji i przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. 
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: