null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.45


Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (pokój 513 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wprowadzenie zmian do sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. 
  4. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: