null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 16.15

(wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)
Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym 


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 9 listopada 2020r.
  4. Aktualna sytuacja w Placówkach Oświatowych w związku z pandemią Covid-19.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

__________________________________________
1Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Załączniki: