null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Aktualna sytuacja w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany. 
  4. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2019 rok. 
  5. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na  2020 rok.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy

Ilona Popławska


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 

Załączniki: