null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Aktualna sytuacja w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz zasady funkcjonowania placówek oświatowych w okresie wakacyjnym. 
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: