null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1530

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 23.06.20r. i z dn. 26.08.20r.
  4. Sprawozdanie z działalności szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Bielan jako organu samorządowego młodzieży. (Druk 150.01)
  6.  Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

 

          Przewodnicząca Komisji
          Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
          m.st. Warszawy

           Ilona Popławska

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bielan

Załączniki: