null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godz.16.30

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z obrad komisji w dniu 13 czerwca 2019 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Bielan jako organu samorządowego młodzieży (Druk nr 77.01).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2019 ( Druk 78.01).
  6. Sprawozdanie z akcji „Lato w mieście 2019”.
  7. Zamknięcie posiedzenia.     

 
Przewodnicząca
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ilona Popławska


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bielan
Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany
 

Załączniki: