null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowaniaProponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Pani Grażyna Sienkiewicz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Pan Grzegorz Biustuła-Prószyński – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Pani Magdalena Baran – Główny Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany


___________________________________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).
 

Załączniki: