null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
9 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 17:30

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 (kontynuacja dyskusji).
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

 Przewodniczący
  Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

                                                                    Krystian Lisiak

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pani Grażyna Sienkiewicz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Pan Grzegorz Bistuła-Prószyński – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Pani Magdalena Baran – Główny Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).

Załączniki: