null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie zgłoszeń mieszkańców odnośnie hałasu oraz uciążliwości zapachowej w rejonie Młocin, Radiowa i Wólki Węglowej. Dyskusja z potencjalnymi emitentami zanieczyszczeń do środowiska. 
  4. Ocena oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów przy ul. Wólczyńskiej 249 – wnioski i uwagi do procedury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  
  5. Montaż znaków drogowych A-30 „Uwaga jeże” na bielańskich drogach w związku ze zgłoszeniami Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”. 
  6. Grabienie i używanie dmuchaw do liści i pokosu na terenach administrowanych przez Dzielnicę Bielany – projekt uchwały. 
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian LisiakZaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Samorządy Mieszkańców – jednostki niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany

W zakresie punktu 3:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Huta Arcellor Mittal Warszawa
Bilfinger Berger
PORR SA
BITUNOVA Sp. z o.o.
Grupa Norblin
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

W zakresie punktu 4:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

W zakresie punktu 5:
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 

Załączniki: