null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu dzielnicy Bielany (współpraca wykonawcy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z zarządcami nieruchomości, komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem Warszawa 19115, przepełnienie pojemników na odpady, możliwość zmiany harmonogramu odbioru odpadów, możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych) – dyskusja. 
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Paweł Lachowicz – Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy
Przedstawiciel „BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz”
Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany
Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski C – ul. Reymonta 12
Administracja Osiedla „Skarpa Marymoncka” – ul. Zabłocińska 10
Administracja Osiedla Bielany – ul. Daniłowskiego 3
Administracja Osiedla Młociny – ul. Wrzeciono 14A
Administracja Osiedla Piaski WSM – ul. Broniewskiego 71
Administracja Osiedla Wawrzyszew – ul. Wolumen 25A
I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Kochanowskiego 33A/55
II Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Księżycowa 70/27
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wardom” – ul. Kochanowskiego 49
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Zrew” – ul. Zgrupowania Żmija 2
Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przedwiośnie” – ul. Ogólna 1
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domhut” – ul. Perzyńskiego 14
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podleśna” – ul. Marymoncka 32B
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RUDA – ul. Klaudyny 18A
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wydzielona – ul. Duracza 11A
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” – u. P. Nerudy 1
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Elbląska 14 (+ administracje osiedli WSM)
Spółdzielnia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym „Wieża”
Administratorzy nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z terenu dzielnicy Bielany
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiedzenie w formule otwartej dla zarządców nieruchomości z terenu dzielnicy Bielany

Załączniki: