null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
16 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Koncepcja Zarządu Dróg Miejskich Warszawa i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy dotycząca zmian zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Broniewskiego, w tym:
  1. perspektywa finansowa i terminowa realizacji koncepcji; 
  2. możliwość ponownego przeprowadzenia konsultacji;
  3. przyszłość parkingów społecznych oraz punktów handlowo – usługowych w pasie drogowym ul. Broniewskiego (m.in. kiosków, kwiaciarni oraz terenu bazaru „Arina”); plany budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz zmiany geometrii ulicy – informacja i dyskusja. 
 4. Budowa skweru „Integrator” oraz infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem zieleni rejonu skrzyżowania Al. Zjednoczenia / Kasprowicza w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich Warszawa i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – informacja i dyskusja.
 5. Stan zaawansowania realizacji koncepcji zazielenienia bielańskich ulic pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich Warszawa (Conrada, Wólczyńska, Maczka, Rudnickiego, Pułkowa, Kasprowicza, Al. Zjednoczenia) – informacja i dyskusja. 
 6. Możliwość utworzenia parku linearnego nad odcinkiem trasy S-7 przebiegającym przed dzielnicę Bielany i wstępne założenia do koncepcji – ustalenia i informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.    
 7. Grabienie i używanie dmuchaw do liści i pokosu na terenach administrowanych przez dzielnicę Bielany – podjęcie uchwały. 
 8. Sprawy różne, korespondencja.
 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany, przedstawiciele wspólnot, spółdzielni, nieformalnych grup mieszkańców – posiedzenie w formule otwartej
 

Załączniki: