null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17:15
 

Wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (w zakresie punktu 3. porządku obrad)

 
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V piętro).


 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zmniejszenia opłat i sposobu funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: