null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie:
  • awarii układu przesyłowego MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zrzutu ścieków nieoczyszczonych do Wisły, eksploatacji rurociągu usytuowanego na moście pontonowym, planów dotyczących budowy kolektora awaryjnego na jezdni Mostu Marii Skłodowskiej-Curie;
  • eksploatacji kolektora Burakowskiego-BIS, harmonogramu prac i budowy kolektora Lindego-BIS;
  • rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarze dzielnicy Bielany oraz możliwości włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanych m.in. przy ulicach: Akcent, Anny, Jagiellonki, Głowackiego, Burleska, Energetycznej, Esej, Estrady, Groteski, Hefajstosa, Herbowej, Hieroglif, Improwizacji, Kabaretowej, Kalambur, Kalinowej Łąki, Księżycowej, Królowej Jadwigi, Linotypowej, Maszewskiej, Metafory, Mistrzowskiej, Nokturnu, Opłotek, Palisadowej, Papirusów, Parnas, Trenów, Widokowej, Tytułowej, Wólczyńskiej, Wóycickiego i Żółwiej.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Renata Tomusiak  – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany

Załączniki: