null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Awaria układu przesyłowego MPWiK w m.st. Warszawy S.A. i zrzut ścieków nieoczyszczonych do Wisły – informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie stanu zagrożenia dla środowiska i ludności.
  4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze dzielnicy Bielany – informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie możliwości włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Głowackiego, Burleska, Energetycznej, Esej, Estrady, Groteski, Hefajstosa, Herbowej, Hieroglif, Improwizacji, Kabaretowej, Kalambur, Kalinowej Łąki, Księżycowej, Maszewskiej, Mistrzowskiej, Nokturnu, Opłotek, Palisadowej, Papirusów, Parnas, Trenów, Widokowej, Tytułowej, Wólczyńskiej i Żółwiej. 
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Pani Renata Tomusiak  – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Pani Grażyna Sienkiewicz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Pan Krzysztof Skórczewski – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
Pani Jadwiga Mędelewska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany

Załączniki: