null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:15
 
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie dyskusji dot. hałasu i uciążliwości zapachowej w rejonie Młocin, Radiowa i Wólki Węglowej z posiedzenia Komisji dnia 15.01.2020 r. – podjęcie uchwały.
 4. Podsumowanie dyskusji dot. realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu dzielnicy Bielany z posiedzenia Komisji dnia 28.01.2020 r. – podjęcie uchwały.
 5. Montaż znaków drogowych A-30 „Uwaga jeże” na bielańskich drogach w związku ze zgłoszeniami Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – podjęcie uchwały.
 6. Grabienie i używanie dmuchaw do liści i pokosu na terenach administrowanych przez dzielnicę Bielany – podjęcie uchwały. 
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19.12.2019 r. 
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2020 rok. 
 10. Sprawy różne, korespondencja.
 11. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany
 

Załączniki: