null

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
KOMISJI MIESZKANIOWEJ
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 24 września  2019 r. (wtorek)  o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
przy ul. S. Żeromskiego 29, (pok. 513 V piętro)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  12  września 2019 r. 
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub5 zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.      

Przewodnicząca
Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Monika Szadkowska

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz -  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany   
 

Załączniki: