null

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 1600

 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna)

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia Komisji z dnia 01.12.2020 r.
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Monika Szadkowska


 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.

Załączniki: