null

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
KOMISJI MIESZKANIOWEJ
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
przy ul. Żeromskiego 29, (sala nr. 30)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu zmiany Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Zamknięcie posiedzenia.     

Przewodnicząca
Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

(-) Monika Szadkowska
 

Załączniki: