null

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

27 stycznia 2021 r. (środa) o godz.17.00

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 


 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych i imprez realizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury w osiedlowych klubach spółdzielczych w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r.
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Kultury i Promocji - Nr 11 w dniu 18.08.2020r., Nr 12 w dniu 17.09.2020 r., protokołu Nr 10 z posiedzenia połączonych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Kultury i Promocji w dniu 28.04.2020 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

                                                                             Przewodnicząca
                                                                               Komisji Kultury i Promocji
                                                                                Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                              Ewa Turek

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. C. Goldoniego 1, Warszawa.

Załączniki: