null

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz.15.00

 

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, (sala widowiskowa, wejście od ul. A. Jarzębskiego).

Wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

 

Proponowany porządek obrad (wspólny dla obu Komisji w zakresie pkt.3):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (stan na koniec kwietnia) oraz przewidywanych zmian dotyczących organizacji imprez kulturalnych – w dzielnicy Bielany w 2020r.
4. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu 29.01.2020 r.
5. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji za rok 2019.
6. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Promocji na 2020r.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                                        Komisji Kultury i Promocji
                                                                                           Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                                                Ewa Turek

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: