null

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz.17.00
Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie wydarzeń i warsztatów zrealizowanych w czasie pandemii przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz przedstawienie planowanych działań w tym zakresie.
  4. Omówienie wydarzeń i zajęć artystycznych realizowanych w czasie pandemii przez Bielański Ośrodek Kultury w miesiącach od kwietnia do lipca włącznie. 
  5. Korespondencja, sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ewa Turek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego 1

Załączniki: