null

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
17 września 2020 r. (czwartek) o godz.17.30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych i imprez realizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury w osiedlowych klubach spółdzielczych w miesiącach październik, listopad, grudzień 2020 r. 
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    


Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ewa Turek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego1, Warszawa.

Załączniki: