null

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
25 września 2019 r. (środa) o godz.17.30

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, (sala konferencyjna -V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów-Protokołu nr 7  z posiedzenia Komisji  z dnia 24 maja 2019 r.
  4. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych i imprez realizowanych w osiedlowych klubach spółdzielczych w II półroczu 2019 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ewa Turek

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Jarosław Bobin –Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego1, Warszawa

Załączniki: