null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz.16.00

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Kontynuacja porządku obrad przyjętego na posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 21.11.19 r.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok.                                          (Druk Nr 84.01)
  2. Sprawy różne, korespondencja.
  3. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin Włodarczyk
 

Załączniki: