null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) o godz.1700


Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  8 sierpnia 2019 r.
 4. Zaopiniowanie wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok w części dotyczącej dzielnicy Bielany.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin WłodarczykZaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Arkadiusz Przybylski – Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.

Załączniki: