null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu: 5.11.2020 r. i 1.12.2020 r.
  4. Omówienie inwestycji zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany w 2020 roku.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia

         
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin WłodarczykZaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany___________________________________________________
 1Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Załączniki: