null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia

Komisji Budżetu i Inwestycji

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz.1500

 

(wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy w zakresie punktu 4)

 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,

ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa nr 30 parter, wejście od strony ul. Jarzębskiego.)

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu 26.02.2020 r. i 5.03.2020 r.

4.      Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

5.      Stan wykonania inwestycji w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 15.04.2020 r.

6.      Sprawy różne, korespondencja.

7.      Zamknięcie posiedzenia.

 

          Przewodniczący

Komisji Budżetu i Inwestycji

 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                  Marcin Włodarczyk

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: