null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz.16.00

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.11. 2019 r. i 27.11.2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 rok. 
  5. Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2020 rok. 
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.  (Druk Nr 113.01)
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin Włodarczyk


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 

Załączniki: