null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00.
(wspólnie z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktów 2 i 3)

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala nr. 30 widowiskowa – parter wejście od ulicy Jarzębskiego)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym wywołanym Koronawirusem na terenach zarządzanych przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Spółdzielnie Mieszkaniowych, Administracje Osiedli, Wspólnoty Mieszkaniowe i Zarządcy Nieruchomości – dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany na temat działań podjętych przez zarząd dzielnicy w związku z epidemią Koronawirusa. 
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rady Dzielnicy Bielany za 2019 rok. 
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 21 stycznia 2020r
  6. Sprawy różne, korespondencja
  7. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 

Załączniki: