null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 28 kwietnia 2020r. (wtorek) o godz. 15.00.
(wspólnie z Komisją Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktu 3)

 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala nr. 30 widowiskowa – parter wejście od ulicy A. Jarzębskiego)

 

 

Proponowany porządek obrad:

1)  Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa
(stan na koniec kwietnia) oraz przewidywanych zmian dotyczących organizacji imprez kulturalnych – w dzielnicy Bielany w 2020r.
4) Sprawy różne, korespondencja.
5) Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński

 

 

 

Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: