null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 08 września 2020r. (wtortek) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala nr. 30 widowiskowa – parter wejście od ulicy Jarzębskiego)Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 02 lipca 2020r.
  3. Bezpieczeństwo w ruch drogowym na ulicach Conrada - Sokratesa – Przy Agorze:
    • Prezentacja i omówienie przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy (BPMiT) i Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy (ZDM) projektu przebudowy ulicy Sokratesa w Warszawie.
    • Informacja BPMiT i ZDM na temat planowanych do realizacji innych inwestycji  związanych z infrastrukturą drogową na ulicach tj. Conrada – Sokratesa – Przy Agorze ( w tym projektów realizowanych w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego i Partycypacyjnego) 
  4. Nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowania ulicy Przy Agorze z drogą wewnętrzną (pożarową) zlokalizowaną pomiędzy budynkami Przy Agorze 26 i 28
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.    


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Ważne! - ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 (wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), liczba osób, które mogą wziąć udział w posiedzeniu komisji jest ograniczona. Mieszkańcy, którzy przybędą na posiedzenie komisji po wyczerpaniu przewidzianych dla niech miejsc, nie zostaną wpuszczeni.
Osoby biorące udział w posiedzeniu komisji zobowiązane są do posiadania maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos.Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy (w zakresie pkt. 3 i 4)
Przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy (w zakresie pkt.3 i 4)
Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany (w zakresie pkt. 3 i 4)
Przedstawiciel V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy (w zakresie pkt. 4)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Przy Agorze 28 (w zakresie pkt. 4)
Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 5, 5A, 5B (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 9 (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13 (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13B, 13C (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Przy Agorze 28 (w zakresie pkt. 4)
Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew (w zakresie pkt. 3)
Przedstawiciele pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców
 

Załączniki: