null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 29 października 2019r. (wtorek) o godz. 18.00.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ulica Sokratesa - dyskusja na temat stanu bezpieczeństwa pieszych na w/w ulicy.
  3. Współpraca Zarządu Dzielnicy Bielany z Biurem Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy i Zarządem Dróg Miejskich m. st. Warszawy w kwestii pozyskania niezbędnych środków finansowych na wykonanie prac projektowych i późniejszą realizację przebudowy ulic Conrada - Sokratesa - Przy Agorze.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 27 maja 2019 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.    


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Łukasz Puchalski - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy
Pan Michał Domaradzki – Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy
Pan mł. insp. Dariusz Ejsmond - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
Pan insp. Lech Bielak – Komendant Rejonowy Policji  Warszawa V
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców

Załączniki: