null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00

Wspólne posiedzenie z Komisją Sportu i Rekreacji, w zakresie punktów 2 i 3 porządku obrad


Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p. (poza punktem 2 porządku obrad)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizytacja wybranych ośrodków sportowo – rekreacyjnych położonych na terenie Dzielnicy Bielany.
  3. Ocena bezpieczeństwa osób korzystających w okresie letnim z urządzeń w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, położonych na terenie Dzielnicy Bielany.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu: 17 kwietnia  i 15 maja 2019 r.
  5. Informacja na temat realizacji montażu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia

Wiceprzewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej
Pan Lech Bielak - Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
Pani Karina Małowiejska – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bielany
Pani Agnieszka Kozieł – Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Pan Jacek Szmidt – Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców
 

Załączniki: