null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1500

 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Wizytacja wybranych ośrodków sportowo – rekreacyjnych położonych na terenie Dzielnicy Bielany.

3. Ocena bezpieczeństwa osób korzystających w okresie letnim z urządzeń w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, położonych na terenie Dzielnicy Bielany.

4. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu: 17 kwietnia i 15 maja 2019 r.

5. Sprawy różne, korespondencja.

6. Zamknięcie posiedzenia

 

Wiceprzewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej.

Pan Lech Bielak- Komendant Rejonowy Policji Warszawa V.

Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany. Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany.