null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 


Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Przyjęcie protokołów  z posiedzenia komisji z dn. 8 września 2020r. i z dn. 14 września 2020r.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 rok.
  4. Plan pracy  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Dzielnicy Bielany m.st, Warszawy na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław SroczyńskiZaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


___________________________________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).
 

Załączniki: