null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 21 stycznia 2020r. (wtorek) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna -V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2020 rok.
 3. Bezpieczeństwo w ruch drogowym na ulicach Conrada - Sokratesa - Przy Agorze:
  • prezentacja przez BPMiT oraz ZDM koncepcji planowanej przebudowy jezdni ulicy Sokratesa.
  • informacja BPMiT i ZDM na temat możliwych do zrealizowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych na ulicy Conrada nie kolidujących z budową kolektora ściekowego.
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Rondzie Hutników (skrzyżowanie ulic Kasprowicza, Lindego i al. Reymonta) - dyskusja z przedstawicielami BPMiT i ZDM na temat bezpieczeństwa pieszych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.
 5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicy Pułkowej - prezentacja przeprowadzonego przez BPMiT oraz ZDM audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rekomendowanych przez audytorów BRD działań naprawczych.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 29 października 2019 r.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Bezpieczeństwa i Porzą Iku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany Ti.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy
Przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców

Załączniki: