null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 02 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 17.15.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).
 

Proponowany porządek obrad:

CZĘŚĆ I posiedzenia od godz. 17.15

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 28 kwietnia 2020r.
  4. Informacja Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy i Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy na temat postępów prac projektowych dot. przebudowy ulicy Sokratesa w Warszawie.

CZĘŚĆ II posiedzenia od godz. 18.30

  1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicy Wolumen w rejonie Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 100 STO, Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa, Szkoły Podstawowej im. Hanki Ordonówny nr. 209 i Przedszkola nr. 309 Baśniowa Kraina - w kontekście nieprawidłowego parkowania na jezdni - dyskusja i podjęcie ewentualnej uchwały.
  2. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią korona wirusa.
  3. Sprawy różne, korespondencja.
  4. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy (w zakresie pkt. 4)
Przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy (w zakresie pkt. 4)
Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany (w zakresie pkt. 5)
Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy (w zakresie pkt. 5)
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 100 STO (w zakresie pkt. 5)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 209 (w zakresie pkt. 5)
Dyrektor Przedszkola nr. 309 ul. Andersena 7 (w zakresie pkt. 5)
Dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa ul. Wolumen 3 (w zakresie pkt. 5)
Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew:
- Pani Agnieszka Głowicka Miszczak  (w zakresie pkt. 4 i 5)
- Pani Zofia Paderewska (w zakresie pkt. 4 i 5)

Załączniki: