null

Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego) w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 30/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 11.06.2018 r.
 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
  • Osiedla Chomiczówka
  • Osiedla Słodowiec
  • Osiedla Wawrzyszew
  • ul. Samogłoska
 5. Korespondencja, sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodniczący
Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Magdalena Lerczak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pan Grzegorz Pietruczuk  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Aleksandra Urban - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Edward Młynarczyk – prezes Zarządu WSBM Chomiczówka,
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.

Załączniki: