null

Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 2 lutego 2021 r. godz. 17.00Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 1 grudnia 2020 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa część I w rejonie Stawów Brustmana.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.   

 

 

                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                             Architektury i Planowania Przestrzennego
                                                                                                                                              Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                                                                                                              Daniel Pieniek

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Załączniki: