null

Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

(w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie Uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do kolejnego etapu sporządzania planów miejscowych osiedla Chomiczówka i Młociny w rejonie ul. Wazów.
  4. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców

Załączniki: