null

Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

(w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dnia 9.03.2020 r., 27.04.2020 r., 19.05.2020 r. i 08.06.2020 r.
  4. Informacje o stanie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany.
  5. Zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pani Anna Mierzejewska - Naczelnik Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Załączniki: