null

Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 08 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o rozbudowie kompleksu odzysków odpadów przy ul. Wólczyńskiej 249.
  4. Informacja o planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka. 
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Przedstawiciele RZGW Warszawa
Przedstawiciele RDOŚ
Przedstawiciele Biura Gospodarki Odpadami
Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Przedstawiciel firmy BYŚ
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców
 

Załączniki: