null

Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad komisji z dnia 28 maja br.
  4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat wydanych pozwoleń na budowę i warunków zabudowy na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w okresie od stycznia do 15.10.2019 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie.
  6. Omówienie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany.
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Dyrekcja Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców
 

Załączniki: