null

Porządek wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 15 września 2021r. (środa) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek wyjazdowego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 15 września 2021r. (środa) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy przy
ul. Młynarskiej  43/45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się ze strukturą, celami i zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zwiedzenie budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Młynarskiej 43/45
  4. Zakończenie posiedzenia komisji.           

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
  • Pan Andrzej Różycki – Delegatura BBiZK Bielany