null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia: 10.06.22 r.; 27.06.22 r.; 29.08.22 r.; 19.09.22 r. i 3.11.22 r.
 4. Przedstawienie informacji o projekcie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  przy Al. Zjednoczenia 11.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 6. Plan pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na 2023 rok.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Promocji i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Jadwiga Gὃransson – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany,
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.