null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 6 lutego 2023 r. i 20 marca 2023 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2022 rok. (Druk Nr 399.01)
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2022 rok. (Druk Nr 397.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agnieszka Filipowicz – p.o. Dyrektora OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Jadwiga Gὃransson – Dyrektor  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany,
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.